Дейност за закупуване и инсталацията на 5 броя информационни киоски

РЗИ Благоевград реализира дейност по проекта чрез закупуване и инсталацията на 5 броя информационни киоски за предоставяне на информация на целевите групи в градовете Петрич, Сатовча, Хаджидимово, Гоце Делчев и Благоевград.

Необходимостта от доставка на 5 броя информационни киоски е породено от следните значими фактори:

  • населението на трансграничният район е изправено пред значителни предизвикателства за здравето, особено в отдалечени райони и области на концентрация на специални /уязвими/ групи от населението.
  • подобряване на достъпа до високо-специализирани медицински дейности за уязвими групи от населението (в изолирани и социално слаби общности) чрез изпълнение на дейности по превенция на социално значими заболявания в трансграничният район.
  • Благоевградска област е разположена в югозападната част на Р.България. На север областта граничи с област Кюстендил и Софийска област, на изток с област Пазарджик и Смолянска област, на юг с Р.Гърция и на запад с Р.Македония. Терена е силно пресечен, на места високопланински. Обособени са 14 общини, като населените места, общо 280, основно са разположени по поречието на реките Струма и Места. Пътните комуникации не са добри, особено в полупланинските и високопланинските райони. На територията на област Благоевград се отчитат нарастваш брой пациенти със социално значими заболявания в зоните с ограничен достъп до високо-специализирани медицински дейности.
  • РЗИ – Благоевград е част от Единната спасителна система за защита на населението при бедствия, отговарящ на изискванията на Закона при бедствия.

KIOSK - Благоевград

Picture 1 of 20