Втора работна среща на партньорите по проекта

Работна среща на партньорите по проект: „Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони“

На 04.07.2018 г. в гр. Солун, РГърция се проведе втора работна среща на партньорите по проект „Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони“ (Ref. No. 1807) на Програмата „ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014 – 2020 по покана на г-н Василиос Папас – Председател на управителния съвет, Генерална болница „Папагеоргиу“ /PB2/.

Срещата бе открита от представител на болница „Папагеоргиу“.

Съгласно приложената програма на работната среща беше обсъден напредъка по проекта и проведена дискусия по предстоящо изготвяне на втори технически доклад за напредъка към 20.07.2018 г.

От страна на гръцките партньори беше предложено да бъде актуализиран графика за изпълнение на дейностите по Работен пакет 3 /WP3/, касаещ организиране на тръжните процедури за всички проектни партньори, като се взе решение срокът да бъде удължен до месец февруари 2019 г.

На срещата беше представен създаденият интернет сайт на проект: „Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони“, който е изготвен от водещия партньор РЗИ – Благоевград.