Първа среща на екипа по проекта

  ПРОГРАМА

 

Първа среща между партньорите по проекта – 15 декември 2017 г. (петък)

 

Място: Заседателна зала на РЗИ – Благоевград с адрес ул. “Братя Миладинови” 2,  Благоевград 2700, България

Продължителност: от 11:00 до 16:00 ч.

 

Време Тема
11:00-11:15 Регистрация на участниците
11:15-11:30 Представяне и приветствени думи от Водещия бенефициент РЗИ – Благоевград
11:30-12:15 Презентация на всеки един на бенефициентите по проекта – организация, основни дейности, роля по проекта:

·      Болница “Папагеоргиу” (бенефициент 2)

·      ЦСМП – Благоевград (бенефициент 3)

·      Организация за социална защита и солидарност на община Халкидона (бенефициент 4)

·      Служба за социална закрила, солидарност, спорт и образование на община Лагадас (бенефициент 5)

12:15-13:00 Представяне на прогреса по проекта:

·      Договор за субсидия

·      Партньорско споразумение

·      Апликационна форма

·      Обосновка на бюджета

·      План за стартиране на проекта и тръжни процедури

·      Достъп до Управленската информационна система

·      График за изпълнение на дейностите по работни пакети

·      Процедури

·      Визуализация на проекта и др.

13:00-13:30 Дискусия по прогреса на проекта и други текущи въпроси
13:30-14:30 Лек обяд
14:30-15:45 Представяне на работните пакети (РП) и очакваните резултати:

·      РП 1: Управление на проекта и координация

·      РП 2: Комуникация и разпространение

·      РП 3: Доставка на оборудване за първична и спешна медицинска помощ в трансгранични райони

·      РП 4: Сътрудничество между здравните органи

15:45-16:00 Други въпроси и заключителни думи