Latest News

eConference on Telemedicine

eConference on Telemedicine

Покана за участие в конференция на тема „Телемедицина“ Президентът на Многопрофилна Болница „...

Закупуване на апаратура

Закупуване на апаратура

РЗИ Благоевград закупи нова апаратура по дейност на проекта за трансгранично сътрудничество....

Закупуване на нов автомобил по дейност на проекта за трансгранично сътрудничество

Закупуване на нов автомобил по дейност на проекта за трансгранично сътрудничество

РЗИ Благоевград закупи нов автомобил по дейност на проекта за трансгранично сътрудничество.